Ondersteuning van een mantelzorgmakelaar

Ben jij een mantelzorger? Denk je ook voldoende aan jezelf? Anders hou je het moeilijk vol.
Ik heb als mantelzorgmakelaar al veel cliënten gehad die mantelzorger zijn. Met alle liefde vervullen ze mantelzorgtaken voor bijvoorbeeld een familielid, maar zelf komen ze er vaak bekaaid af. Regelmatig hebben mantelzorgers geen tijd voor een eigen sociaal leven, zijn ze oververmoeid en hebben ze zorgen om werk en financiën.

Verbetering situatie mantelzorger staat centraal

Een mantelzorgmakelaar analyseert grondig de situatie van een (mogelijk overbelaste) mantelzorger. Daarbij gaat het niet alleen om de zorg zelf, maar ook om welzijn, wonen, werken en de financiën van de mantelzorger. In gesprek(ken) met de mantelzorger samen, maakt de mantelzorgmakelaar inzichtelijk waar problemen liggen en wordt gezamenlijk verkend hoe, en met welke prioriteiten, mogelijke verbeteringen in gang gezet kunnen worden.

Ook praktische ondersteuning en overnemen van taken is mogelijk

Daarnaast biedt de mantelzorgmakelaar informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkoming van (verdere) overbelasting dienstverlenende regeltaken over.

Bij diverse cliënten heb ik kennis gemaakt met WMO-begeleidingsvraagstukken. Mijn ervaring en affiniteit is dus vooral gericht op WMO.

Vergoeding mantelzorgmakelaar door ziektekostenverzekeraar

Mede vanwege het grote risico van overbelasting van de mantelzorger zijn er inmiddels veel ziektekostenverzekeraars die de ondersteuning van een mantelzorgmakelaar vergoeden in hun aanvullende pakket.