Privacyverklaring IK Organiseer Personal Organizing

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Ikorganiseer Personal Organizing van jou verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we jouw gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

IKorganiseer Personal Organizing, eigendom van Ingeborg Koot, biedt de volgende diensten:

 • individuele begeleiding op locatie en ondersteuning per mail/whatsapp
 • ordening van spullen bij Ingeborg Koot thuis
 • abonnementen op inspiratiemails en online training

Eigen gegevens zijn:
Ingeborg Koot
Piet Heinstraat 96
3601 TB MAARSSEN
info@ikorganiseer.nl
KvK-nummer: 30217337

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief of een minicursus

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat je onze site benadert

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van inspiratiemails. Je IP-adres en je locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden.

Wanneer je jezelf opgeeft voor individuele coaching (of wordt opgegeven)

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je gezondheid, indien relevant. Deze vallen in de Wet AVG onder bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor rapportage aan derden. Daarnaast gebruiken we je gegevens om na afloop van de begeleiding een evaluatieformulier te sturen en/of nog eens te informeren hoe het met je gaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IKorganiseer Personal Organizing neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@ikorganiseer.nl

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De site van IKorganiseer Personal Organizing gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

IKorganiseer Personal Organizing verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. IKorganiseer Personal Organzing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • De Websitewinkel te Rotterdam
 • Boekhoudpakket Davilex
 • MKB accountants te De Meern
 • De Huishoudcoach te Leiden
 • Gerda van Loo organizing te Wageningen
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
 • Google Analytics

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door IKorganiseer Personal Organizing.

Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikorganiseer.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

administratie
administratie
administratie
administratie